Czym jest Combat & Fighting

Krav Maga Global to zintegrowany system składający się z trzech działów:
  • Samoobrony
  • Ochrony Osób
  • Combat & Fighting
Każdy z tych działów charakteryzuje się innym sposobem prowadzenia walki. Przyjrzyjmy się sekcji Combat & Fighting. Na czym polegają podobieństwa i różnice?

Choć między samoobroną a Combat and Fighting są pewne podobieństwa, to zasadnicza różnica leży w taktyce. W przypadku samoobrony celem jest unikanie i deeskalacja, a cały proces decyzyjny przebiega od techniki do taktyki. Dla przykładu: w sytuacji duszenia obrońca najpierw wybiera technikę, która przerwie problem, a następnie podejmuje decyzję taktyczną np. wybór kierunku przemieszczenia się. Dział Combat & Fighting charakteryzuje się odwrotną kolejnością akcji: najpierw wybieramy taktykę, a z nią skorelowana jest technika lub rodzina technik. 

Celem Combat & Fighting jest wyrządzić przeciwnikowi jak największą szkodę w jak najkrótszym czasie. Jednocześnie, tak jak w przypadku samoobrony, chcemy uniknąć obrażeń lub chociaż zminimalizować straty. Można powiedzieć, że obie osoby zaangażowane w walkę cechuje podobny schemat myślenia: pokonać przeciwnika, złamać jego ducha bojowego i zdolność do walki zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. Fizyczne obrażenia nie pozwolą oponentowi na wykonanie kolejnego ruchu; działanie mentalne powoduje, że przeciwnik zrezygnuje z walki i się wycofa. W praktyce nasze działanie będzie polegało na identyfikowaniu słabych ogniw, tworzeniu otwarć i atakowaniu tych stref. Przyjrzyjmy się kilku przykładom działań taktycznych stosowanych w Combat&Fighting.

Zwody

Chcemy wywrzeć wpływ na przeciwnika i sprawić by pomyślał, że polujemy na dany cel lub planujemy pewną akcję, i w efekcie skupił swoją uwagę na tej akcji, lub zasłonił wybraną strefę, odsłaniając inną. Prawdziwym celem ataku jest strefa odsłonięta. Atak zwodem wygląda na prawdziwy, ale cios trafia ostatecznie w inny cel. Oszukiwać możesz zmianą kierunku (liniowo/okrężnie), prędkości (wolno/szybko) lub wysokości (głowa/tułów). Planując zwód musisz być gotowy na to, że przeciwnik nie da się oszukać i wykona swoją akcję wcześniej. Jeśli skupiasz się na wymyślaniu zwodu a przeciwnik już ma cię na celu, możesz zostać trafiony. 

Wiązanie kończyn

Rodzina fizycznego kontrolowania kończyny służąca otwarciu strefy i wyeliminowaniu możliwości wykonania obrony tą kończyną.

Mówimy o zapolowaniu, pociągnięciu lub dociskaniu jednej ręki lub dwóch, czemu towarzyszą ataki w odsłoniętą strefę: głowę, dolne żebra, kolano. Możemy bowiem także ograniczać ruch nóg, co powoduje utratę balansu i rozproszenie uwagi, i eksponuje wrażliwe strefy przeciwnika.

Przełamywanie narożników

Ta taktyka polega na atakowaniu palców, dłoni, kolan, stóp. Możesz zranić przeciwnika w ten sposób, niemniej jednak używaj ich, aby wywołać dezorientację i spowodować otwarcie. Jeśli uda ci się wywołać ból, skierujesz w to miejsce uwagę oponenta (używaj też komunikacji werbalnej), co będzie skutkowało rozproszeniem uwagi, dekoncentracją i zmniejszy jego wolę walki.

Zmiana rytmu

Każda akcja przebiega w określonym rytmie, dotyczy to zwłaszcza pracy stóp i kombinacji ataków. Utalentowany fighter, który potrafi rozpoznać zmiany rytmu i działać przeciwko atakom jednoczesnym, ma szansę zdobyć przewagę. Wyróżniamy następujące rytmy: bez związku, naturalny, łamany, dzielony, symultaniczny. Jeśli przykładowo, przeciwnik stosuje wyłącznie rytm naturalny – czyli taki gdzie drugi ruch następuje dopiero po skończeniu pierwszego – odniesie porażkę w starciu z przeciwnikiem, który jest biegły w atakach symultanicznych, lub zazębiających się (rytm łamany i dzielony).

Podaliśmy kilka przykładów zachowań taktycznych. W Krav Maga Global mamy ich znacznie więcej, i będziesz poznawać je na naszych szkoleniach. 

Podaj dalej