Historia Krav Maga

Imi Lichtenfeld (Sde-Or), 1910 – 1998

Historia systemu Krav Maga to historia życia jego twórcy Imricha Lichtenfelda (hebr. Sde-Or) urodzonego w 1910 roku w Budapeszcie. Dzieciństwo i młodość Imi spędził w Bratysławie, gdzie jego ojciec Samuel, od lat zajmujący się zapasami, założył pierwszy w mieście klub ciężkiej atletyki „Herkules”. Pod okiem ojca Imi stawiał pierwsze kroki w wielu dyscyplinach sportowych, min. w gimnastyce, zapasach, boksie. Samuel Lichtenfeld był oficerem policji i detektywem – ćwiczył swych ludzi w sposobach wychodzenia cało z sytuacji zagrożenia życia, stosując metody i techniki znane w tamtych czasach.

W połowie lat trzydziestych w Bratysławie, tak jak i w całej Europie zaczęły narastać ruchy faszystowskie i antysemickie. Społeczność żydowska była zmuszona bronić się przed coraz częstszymi i coraz brutalniejszymi atakami. Imi i jego towarzysze zawiązali nieformalną grupę broniącą społeczności żydowskiej, i stoczyli niezliczoną ilość bójek i starć ulicznych, w których nie przestrzegano żadnych reguł, znanych ze świata sportu. Wydarzenia te zmieniły Imiego sportowca w Imiego wojownika i stały się zrębem stworzonego później systemu Krav Maga.

W 1940 roku Imi zmuszony jest opuścić rodzinne strony i uciekać ostatnim statkiem, a właściwie przerobioną łodzią rzeczną o nazwie Pencho, do Palestyny. Do celu udaje mu się dotrzeć dopiero po dwóch latach niebezpiecznej i pełnej przygód podróży. 

W Palestynie Imi Lichtenfeld przyłącza się do ruchu oporu Hagana, a po utworzeniu Państwa Izrael i armii IDF zostaje szefem wyszkolenia. Funkcję tę pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku. W ciągu 20 lat swej pracy udoskonalał swoją metodę samoobrony i walki wręcz, trenował najlepszych żołnierzy Izraela, wyszkolił nowe pokolenie instruktorów Krav Maga. Potrzeby armii uwarunkowały ostateczny kształt systemu: łatwe do opanowania techniki, możliwość zastosowania ich w zależności od dynamicznie zmieniającej się sytuacji, także w warunkach wysokiego stresu.

Po przejściu na emeryturę Imi rozpoczyna proces adaptowania Krav Maga dla potrzeb osób cywilnych. Odtąd każdy kto chce się czuć bezpiecznie, umieć się obronić może uczestniczyć w zajęciach w Tel Awiwie i Netanii. Powstają izraelskie i międzynarodowe organizacje, których celem jest szerzenie Krav Maga na całym świecie. W latach 90. powstaje Międzynarodowa Federacja Krav Maga (IKMF), której szefem Imi mianuje Eyala Yanilova, swego najlepszego ucznia i przyjaciela. Nie był to wybór przypadkowy. Eyal Yanilov był od lat bliskim asystentem Imiego, pomysłodawcą i głównym instruktorem Federacji. To właśnie przy jego udziale powstał jedyny autoryzowany przez Imiego podręcznik Krav Maga pt. „Jak sie obronić przed uzbrojonym napastnikiem”.

Imi Lichtenfeld zmarł w styczniu 1998 roku w wieku 88 lat. Do końca kontynuował, przy udziale Eyala, rozwój systemu Krav Maga, doskonaląc także metody treningowe. Pozostawał konsultantem IDF do spraw bezpieczeństwa Izraela, monitorował postępy czołowych instruktorów i działalność Międzynarodowej Federacji Krav Maga.

Jego uczniowie wielokrotnie opowiadali o jego niezwykłym charakterze, niepowtarzalnej osobowości i osiągnięciach. Do dziś pozostaje osobą gorąco wspominaną przez tych, którzy mieli okazję go poznać.

W roku 2010 minęło 100 lat od jego narodzin.