O Krav Maga Global

Krav Maga Global (KMG) jest zintegrowanym systemem, łączącym samoobronę, walkę wręcz i ochronę osób.

Ćwiczymy techniki i taktykę prewencji, unikania, deeskalacji oraz postępowania w przypadku agresywnej konfrontacji, uwzględniając przepisy prawa obowiązującego w danym kraju. Trening fizyczny i mentalny jest podstawą powyższych umiejętności: wzmacnia odwagę, charakter, wpływa na lepsze samopoczucie i przekłada się na wszystkie dziedziny życia.

Stawanie się adeptem KMG wymaga zaangażowania, które u jednych utrzymuje się dłuży czas, u innych zaś trwa krótko. Zanim rozpoczniesz swoją podróż, powinieneś być pewien, że twoja motywacja jest oparta o etyczne przesłanki. Edukacja KMG koncentruje się na samoobronie, bezpieczeństwie i ochronie, a także na rozwoju osobistym, sile mentalnej i sprawności fizycznej. Trenując nasz system, nabywasz wiedzę i siłę, dzięki którym poradzisz sobie z przemocą i stresem. Używaj ich mądrze w sposób kontrolowany i z pokorą. W rezultacie staniesz się lepszą wersją siebie, co pozytywnie wpłynie na ludzi z Twojego otoczenia.

kravmaga
Czego uczymy podczas szkoleń Krav Maga Global
 • System bazuje na naturalnym zachowaniu i odruchach, które ukierunkowujemy, poprawiamy i udoskonalamy.
 • Zakres materiału, z którym pracujemy jest oparty o cztery filary treningowe – mentalny, fizyczny, techniczny i taktyczny, a także bazuje na trzech sektorach – samoobronie, walce wręcz, ochronie osób.
 • Proces nauczania przebiega od techniki lub funkcjonalnego wzorca ruchowego i gier, do strategii.
 • Obciążenie treningowe, stopień trudności i wymagania rosną wraz ze stopniem wyszkolenia, ponieważ celem jest rozwiązywanie nowych problemów w stresie fizycznym i mentalnym.
 • „Nie daj się zranić” to nasz główny cel.
 • Działaj odpowiednio do sytuacji wybierając właściwe narzędzie, technikę, taktykę, strategię, cel ataku i siłę uderzenia/ nacisku w zależności od kontekstu i potrzeb.
 • Działaj, broń się i atakuj efektywnie i ekonomicznie niezależnie od postury, warunków i sytuacji.
 • Podczas treningu zachowaj zasady bezpieczeństwa, nie uszkodź siebie i partnera.
 • W sytuacji „na ulicy” nie ma zasad sportowych ani technicznych. Postępuj zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju i rób to, co konieczne.
Podział na stopnie i sektory
Stopnie Krav Maga Global

Początkujący 1 – 5 (P)
Zaawansowany 1 – 5 (G)
Expert 1 – 5 (E)
Master 1 – 3

Różne sektory Krav Maga Global
 • Dla całej populacji ludzi dorosłych w różnym wieku używamy Curriculum PGE.
 • Specjalne programy nauczania przeznaczone są dla dzieci, kobiet, osób starszych.
 • Ukierunkowane unikatowe programy stosujemy w szkoleniach sektora rządowego, w tym formacji umundurowanych, stróżów prawa, agentów ochrony, a także menadżerów i pracowników korporacji.